Понеділок, 28.05.2018, 05:34
Вітаю Вас Простой прохожий | RSS
Музика та навчання - сайт Dj Kvinta
Головна » Статті » Інше - різне

Канонічне
25. Означити і охарактеризувати основні джерела канонічного права.
Джерела канонічного права

Оскільки канонічне право — це релігійно-правова система, його першоджерелом визнається божественна воля, що знаходить своє втілення в книгах Святого письма — Біблії. Християнська церква визнає священними лише книги Нового Заповіту. Норми цього божественного за походженням права є першоосновою й вищим началом позитивного церковного права. Презюмуєтся, що норми церковного (людського) права не можуть суперечити праву божественному. Проте в повсякденній практичній діяльності на книги Святого письма, як правило, не посилаються, а переважно використовують право, створене церквою.

Щоб приймати рішення, обов'язкові для всієї християнської церкви, почали збиратися надзвичайні собори, на які запрошувалися представники всіх патріархій. Вони дістали назву Всесвітніх соборів, а їх рішення — Постанови Всесвітніх соборів — стали найважливішими джерелами канонічного права.

Після розколу церков на Сході перестали скликати періодичні собори. їхнє місце посів постійний собор (синод) при константинопольському патріархові. Поступово він став головним органом церковного законодавства, а його акти — Постанови синоду — стали невід'ємним джерелом канонічного права Східної церкви.

Одним з найважливіших джерел канонічного права на Заході стали Папські декреталії (декрети). Уже в V столітті ці акти мали не менше значення, ніж соборні постанови, і включалися в усі збірники канонічного права. За часів Папської революції Григорій VII у Диктатах прямо закріпив своє виключне право видавати нові закони відповідно до потреб часу, визнавати або не визнавати книги канонічними і скликати Всесвітні собори. Відповідно до вчення Гугуччіо, яке офіційно визнано католицькою церквою, Папські декреталії почали розглядатися вище соборних канонів.Наукові трактати авторитетних богословів, офіційно визнані церквою, аналізували і давали тлумачення існуючим нормам канонічного права. На Заході до таких належать праці Граціана, Гугуччіо, Іоанна Германия, на Сході — твори Олексія Арістіна, Іоанна Зонара і Федора Вальсамона тощо.

Так, праця "Декрети”, видана Іоанном Граціаном близько 1140 року, вплинула на подальший розвиток всього канонічного права Західної церкви. Граціан став вважатися творцем каноністики (науки канонічного права). Ця праця була не тільки систематичною збіркою джерел церковного права, але водночас і коментарем до них. Граціан відповідно до схоластичного методу виявляв розрізнення між суперечними або не цілком ясними положеннями і ставив питання, що вимагали вирішення в теорії та на практиці.

Ще одним джерелом канонічного права є звичай. Церква не тільки не заперечує звичаї як джерело права, а й у деяких випадках прямо визнає їх дію в канонах Всесвітніх соборів. Однак для визнання звичаю від нього потрібно, по-перше, щоб він не суперечив духу як усієї церкви, так і природі того інституту, якого він стосується; по-друге, щоб його існування і дія могли бути доведені за більш-менш тривалий час. Якщо церковний звичай задовольняє цим вимогам, він може не тільки заповнювати прогалини церковного законодавства, але й у деяких випадках обмежувати його дію.


26. Проаналізувати історично-суспільну парадигму церковних конкордатів.
Конкордат - це слово походить від латинського concordare, що означає погоджувати. Раніше це слово вживалося для найменування різних договорів, але з часу Констанцського собору воно набуває особливого сенсу. Їм стали називати угоди, ув'язнений між римською церквою і різними державами. Вони виробляються представниками папи і світської держави і публікуються в загальне зведення. Спочатку, коли церква дивилася на державу. як на виконавця своїх розпоряджень і коли обов'язки держави по відношенню до церкви визначалися владно і единолично самою церквою, тоді конкордатам не було місця, вони з'явилися лише в кінці середніх століть, коли церкві довелося зіткнутися з незалежними національними державами, яким визначилася тоді вже Франція. З цих пір конкордати стали полягати частіше і були поміщені з націями: французькою, англійською, німецькою, іспанською і італійською. Після Базельського собору були поміщені: віденський конкордат, папою Миколою V і імператором Фрідріхом III в 1448 році і болонс.кий, папою Льом X з королем Франциском I в 1516 році. Наступним найбільш сприятливим часом для висновку конкордатів є друга половина дев'ятнадцятого століття, після періоду революції в Європі, коли були поміщені конкордати з Австрією в 1855 році, з Баденом в 1859 році, Вюртембергом в 1857 році з Іспанією в 1851 р. та інші. З Росією були поміщені два: у 1847 році і 1882 року. Що стосується юридичного єства конкордата, то з цього питання існує декілька думок або теорій, з яких найбільше число прибічників мають с.ледующие три: теорія договору, теорія привілею і легальна. Конкордати з папами були поміщені і Росією, в яких визначалися взаємини між договірними сторонами. Римські папи вступали в переговори з російською державою ще в давния часи, але тоді питання йшло про дозвіл католикам будувати храми, школи і так далі Але потреба в конкордатах з'явилася лише тоді, коли до складу російських володінь. увійшла Польща. Всі договоры, що відбувалися раніше, не мали обов'язкової сили і російський уряд на них не зважав, але після польського повстання 1831 року, відношення до римської церкви змінилося до гіршого; на це послідували зухвалі дії і з боку папи Григорія XVI і так продовжувалося до 1845 року, коли імператор Микола I при особистому побаченні з папою обіцяв прислати посольство. Результатом посольства, посланого під керівництвом графа Д. Н. Блудова і з'явився конкордат 1847 років, по якому була заснована римсько-католицька хер сонская єпархія, признавалося за папою право визначати кордони єпархій, єпископам дозволялося призначати приходське духівництво і ін. Цей конкордат не задовольняв ні російський уряд, ні пап, не дивлячись на зроблені їм поступки. Папи пред'явили вимоги, з яких деякі були задоволені; так наприклад була визнана апеляція до суду папи в шлюбних справах і ін. Абсолютно відмовлено було в поверненні церковних і монастирських имуществ, в поширенні католицизму серед росіян і ін. Конкордат скасований в 1866 році.

Конкордат (лат. concordatum — угода) — договір між папою римським, як головою Римсько-католицької церкви та іншою католицькою державою, який регулює правовий стан Римсько-католицької церкви в данній державі, а також відносини цієї держави з святим престолом. Договори з некатолицькими урядами називаються конвенціями.

Відомі конкордати

1. Вормсський конкордат, 1122 Болонський Конкордат, 1516

Конкордат Наполеона, 1801 Латеранські угоди, 1929

Конкордат з нацистською Німеччиною, 1933 Конкордат 1818 років

Конкордат 1847 років

27. Дати оцінку історичним матеріальним і формальним джерелам церковного права.

Прийнято розрізняти джерела матеріальні, тобто причини виробляють право, або законообразовательние сили та органи, що його визначають (підстави права), ─ і формальні джерела, тобто ті пам'ятники законодавства, з яких ми отримуємо знання про право.

Джерелами церковного права, що розуміються в першому значенні, визнаються:

а) божественна воля Засновника і Глави Церкви, виражена Ним Самим безпосередньо, або через Його найближчих учнів;

б) воля Церкви, що виражається або за допомогою встановлених у ній органів влади, або в церковному житті і практиці;

в) верховна державна влада (щодо зовнішнього становища Церкви в державі).Джерелами другого роду, тобто виражають в собі законодавчу волю, служать:

а) священне Писання і священне Передання;

б) пам'ятки церковного законодавства і церковний звичай;

в) державні закони, пов'язані з Церкви.Першоджерелом церковного права є Божественна воля Засновника Церкви. Вона діяла в Церкві під час її створення - їй Церква буде підкорятися "У всі дні до кінця віку".

Божественне одкровення містить в собі повноту істини про Бога і людину. Догмати віри і моральні заповіді - головне в Одкровенні. Але воно включає в себе також і вчення Спасителя про устрій Церкви, про способи підтримки церковного миру і благочиння, про засоби відновлення зневаженого церковного порядку. Ця сторона в навчанні Христа носить правовий характер.

Другим матеріальним джерелом церковного права є сама Церква. Першоджерело церковного права в цьому вузькому сенсі теж, звичайно, Божественна воля - тому правомочні лише ті правила і норми, видані церковною владою, які не тільки не суперечать Божественній волі, але і прямо випливає з неї.

Головним і основним джерелом для визначення основних засад церковного устрою та управління повинно служити св. Письмо Нового Заповіту.

У св. Писанні головним чином містяться істини віри (догмати) і моральності. Самі по собі вони не становлять церковного права або юридичних постанов; але вони служать підставою церковного законодавства, вдягаються через нього в юридичну форму, і в цьому сенсі відносяться до джерел церковного права.

Не всі правила церковного устрою і порядку, дані Христом і Апостолами, укладені в апостольських писаннях; багато з них, навіть більша їх частина, передані Апостолами усно, введені в Церкву особистими їх розпорядженнями, Інше, чого вони не встигли влаштувати безпосередньо, доручили докінчити своїм найближчим приймачів - учням.

У перші часи християнської Церкви багато церковні звичаї мали найтісніший зв'язок з апостольським церковним переданням, висловлювали його в собі і зміцнювали собою в Церковної життя. Само собою зрозуміло, що походять з такого джерела звичаї мали в церковному праві однакове з переказом значення.

До джерел церковного права можна, до певної міри, віднести тлумачення церковних канонів, отримали авторитет через постійне вживання їх в церковній практиці. Таким авторитетом у православній церкви мають пояснення канонів, складені законознавця грецької Церкви (12 століття): Зонари, Арістеном і Вальсамон.СЕМІНАРИ

1. Суть, поділ та класифікація поняття звичаю в церкві.

Ці канони регулюють звичаї за рішеннями Другого Ватіканського Собору. Насамперед треба пригадати, що право, як об'єктивна норма, проявляється у двох формах: писаного закону і неписаного закону, тобто звичаю. У церковному правознавстві звичай посідає дуже важливе місце і значення. Церква за своєю суттю є всесвітньою і тому мусить брати до уваги культуру, звичаї, традиції і умови життя різних народів. Історично звичай є першим джерелом права, а протягом багатьох століть у різних народів він був єдиним джерелом права.

У Церкві звичай є інтегральною і корективною частиною писаного закону (кан. 1508): Звичай є найкращий тлумач законів. Він представляє співпрацю Божого народу у творенні дефінітивного, об'єктивного і писаного законодавства Церкви Христової (Lumen Gentium 32,2).

Звичай - джерело об'єктивного права. Кодекс Канонічного права не подає визначення, але це легко зрозуміти з самого закону, який описує суттєві елементи звичаю. Властиво звичай - це поведінка якоїсь спільноти вірних, яка затверджена компетентною владою і в означених умовах набирає сили закону.

Звичаї поділяються на:

а) Стосовно закону: - • згідний з законом (iuxta legem), тобто звичай, підтверджений законом;

• попри закон (praeter legem), коли звичай запроваджує нову норму, яка не суперечить існуючій нормі, але в чомусь їй подібна, і тому має доповнюючий характер у царині, не регульованій або частково регульованій законом;

• проти закону (contra legem), якщо запроваджує норму, яка суперечить закону, який буде відмінений або виправлений компетентною владою.

б) За обсягом дії:

• універсальний, тобто поширений в цілій Церкві;

• партикулярний, якщо діє на означеній території чи в якійсь спільноті.

в) Стосовно часу:

• ординарний, тобто такий, що практикується протягом останніх ЗО років;

• столітній, тобто такий, що практикується 100 й більше років;

• споконвічний, тобто такий, що постав дуже давно. В Кодексі столітній і споконвічний звичаї трактуються однаково (кан. 1509).


2. Юридична оцінка проблеми затвердження звичаю компетентною церковною владою.

Вселенський Архієрей затверджує загальний звичай у цілій Церкві. Єпархіальний єпископ та інші посадові особи, наділені законодавчою владою, затверджують звичай партикулярний. Вірні не посідають юридичної законодавчої влади, тому не можуть затверджувати ніякий звичай. Народ творить звичай, але встановлена влада своїм затвердженням і ратифікацією надає звичаєві сили закону. Отже, затвердження законодавцем - це істотна, безумовна вимога, щоб звичай набув сили закону. Затвердження може відбуватися в таких формах:

• позитивним актом;

• мовчазним підтвердженням, толеранцією і практикуванням звичаю поведінкою законодавця;

• легальним підтвердженням, тобто через позитивний закон, яким приймається даний звичай, про що виразно зазначено в кан. 1507 §3; Звичай, суперечний діючому канонічному праву або який є поруч з Канонічним правом, тільки тоді одержує силу права, коли зберігається згідно з законом безперервно протягом повних тридцяти років; зате суперечний канонічному закону, який містить клявзулу, що забороняє майбутні звичаї, тільки тоді може переважати, коли є столітній або незапам'ятний.

Тільки після виразної легальної юридичної апробації, про яку говориться в кан. 1507, звичай набуває сили закону з усіма наслідками та ефектами.


3. Юридична оцінка проблеми усунення звичаю.

Закон трактує усунення звичаю в загальному, як того, що ще має силу у новому Кодексі, так і того, що мав би виникнути у майбутньому, за нормою кан. 1509.

Відміна такого звичаю може відбутися одним з двох способів;

• з причин внутрішніх, коли звичай нераціональний і подібне;

• коли звичай суперечить праву або існує попри право, відміняється через протилежний звичай чи позитивний закон. Такий позитивний закон має два винятки:

• не відміняє столітнього і споконвічного звичаю;

• загальний закон не відміняє партикулярних звичаїв.


4. Тлумачення поняття юридичного акту та факту. Суттєві елементи юридичної особи.

Юридичний акт, юридичне трактування справ і юридичний факт часто вживаються як рівнозначні терміни. Але в дійсності кожний з них має своє специфічне значення, що вказує як на теоретичну, так і на практичну різницю. Загальноприйнято, що акт і юридичне трактування (negotium) є вільними актами особи, за якими закон визнає певні юридичні ефекти.

Юридичний факт - чисто природна подія, як, наприклад, народження, смерть, повінь, землетрус чи пожежа, що сталася самочинно.

Юридичним фактом закон визнає також партикулярні юридичні ефекти. Фактам чисто природним уподібнюються факти чисто людські і недобровільні (зроблені людиною і тільки). Критерієм розподілу є елемент волі людини - добровільно чи недобровільно стався факт.

Юридичний акт і юридичне трактування (negotium) відрізняються між собою, бо при юридичному трактуванні ефекти, визнані законом, творяться самим суб'єктом, який працює у їхньому світлі. В юридичному акті, навпаки, ефекти постають силою самого права, незалежно від наміру й умов суб'єкта.

Деякі автори канонічного права звужують значення юридичних трактувань, зводячи їх практично до контрактів і заповітів. Але в загальному тут найважливішим є конкретна воля суб'єкта. При юридичному трактуванні воля спрямована до мети, що охороняється законом, а при юридичних актах воля спрямована тільки до виконання акта, без огляду на наслідки, які він може принести.

Матеріальні елементи юридичної особи

Таких елементів є три:

1.Сукупність кількох осіб у корпорації (елемент персональний) або сукупність речей чи дібр в інститутах чи фундаціях (елемент патримоніальний).

2.Колективна мета, яка відповідає місії Церкви, тобто мета власна, можлива, дозволена й корисна, що відповідає природі кожної юридичної особи, відмінної й віддільної від партикулярних цілей окремих осіб.

3.Відповідна структура, яка спроможна дати відповідні засоби для сукупності осіб у корпорації або сукупності дібр для органічної єдності, незалежної від окремих індивідів, з яких складається корпорація або які адмініструють фундацією.

Формальний елемент юридичної особи

Це спеціальне надання компетентної Церковної влади, видане у формі декрету, який надає корпорації або фундації права юридичної особи, внаслідок чого вона стає суб'єктом обов'язків і прав зі спроможністю діяти як така.

Публічні юридичні особи діють від імені Церкви як інструменти. У залежності від мети, яку вони мають реалізувати від імені Церкви, ці публічні юридичні особи постають з безпосередньої ініціативи Церкви (кан. 573 §1, 574).


5. Значення та зміст поняття юридичної особи.

Юридичний акт може виникнути через невиконання чогось, через пропущення, недогляд, через що і можуть постати юридичні ефекти.

§1. Юридичні особи встановлюються для мети, яка відповідає місії Церкви, або на підставі самого припису права, або через спеціальне надання компетентної церковної влади, видане у формі декрету.

§2. На підставі самого права юридичними особами є Церкви свого права, провінції, єпархії, екзархії та інші інститути, про які виразно постановляється в цьому загальному праві.

§3. Компетентна влада повинна надавати статус юридичної особи лише тим сукупностям осіб або речей, які ставлять собі специфічну справді корисну мету і, взявши все до уваги, мають засоби, яких за передбаченнями, вистачає для досягнення наміченої мети.

Юридична особа - це органічне об'єднання, сформоване з кількох осіб (корпорація) або з сукупності осіб чи речей (фундація), яким публічна влада (церкви, держави) надає юридичну спроможність, тобто спроможність бути суб'єктом прав і обов'язків щодо колективної спільної мети, яка відповідає природі цієї ж юридичної особи.

Так установлена юридична особа є новою реальністю - унітарною, що є не звичайним зібранням індивідів чи сукупністю дібр, а юридичним суб'єктом самим по собі, найвищою індивідуальністю осіб та елементів, з яких вона складається та від яких є незалежною.


6. Дефекти юридичних актів.

У цих канонах розглядаються загальні причини, які негативно впливають на важливість юридичного акту, або обмежують свободу волі, яка є суттєвим елементом юридичного акта.

Такими причинами чи дефектами є насильство, вчинене особі, а ніяк не може йому опертися, страх, підступ, незнання, помилка.

Насильство і страх безпосередньо загрожують волі людини, а підступ, незнання, помилка - опосередковано.

1. Насильство

Кан. 932 §1: Юридичний акт, здійснений під впливом зовнішнього насильства, вчиненого особі, яка не могла ніяк опертися, вважається недійсним.

2. Страх

Кан. 932 §2: Юридичний акт, здійснений під впливом іншого насильства чи тяжкого і несправедливого страху або внаслідок підступу є правосильним, хіба що право передбачає щось інше однак може бути розірваний вироком судді або на вимогу потерпілої сторони чи її законних спадкоємців, або також з уряду.

Кан. 932 §2: Юридичний акт, здійснений під впливом іншого насильства чи тяжкого і несправедливого страху або внаслідок

Підступу, є правосильним, хіба що право передбачає щось інше; однак може бути розірваний вироком судді або на вимогу потерпілої сторони чи її законних спадкоємців, або також з уряду.

Слово «підступ», яке вживається у праві, має подвійне значення: по-перше, коли підступ впливає на уневажнення юридичного акта, а по-друге - коли, як суб'єктивний елемент, визначає повну відповідальність за даний злочин і взагалі за кожний недозволений акт.

У першому випадку підступ зосереджується в різних крутійствах, замасковуваннях, призначених до введення в оману особи, руйнування її волі, доведення людини до виконання акта, який в інших умовах вона ніколи б не зробила або який був би звершений за інших умов іншим способом.

У другому випадку це свідома воля вчинити недозволений акт (це типовий приклад оскарженої відповідальної волі).

4, Незнання і помилка

Кан. 933: Юридичний акт, здійснений внаслідок незнання і через помилку, яка стосується самої суті акта або дотичить необхідної умови, є недійсним; інакше він правосильний, хіба що право передбачає щось інше, але юридичний акт, здійснений внаслідок незнання або через помилку, може дати підставу для скарги про його анулювання згідно з приписом права.

Терміни: «незнання», «помилка», «неувага», «забуття» тощо через свою подібність деколи творять неясність і злиття понять, але насправді в праві це окремі терміни зі своїм властивим значенням, а саме:

• незнання - це відсутність належного пізнання речі;

• помилка - це неточне знання, фальшиве сприйняття; неувага - це відсутність уваги і зосередження; забуття - це втрачення набутого знання.

Юридичний акт, здійснений внаслідок незнання або через помилку, може бути: неіснуючим (nullum), правосильним (validum) або можливим до анулювання (rescissorium).
Категорія: Інше - різне | Додав: djkvinta (08.05.2012)
Переглядів: 1365 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
Форма входу
Адміністрація
Пишіть
Ваші пропозиції,
чи питання
на
e-mail: kvinta77777@gmail.com
РАДІО Dj Kvinta
RADIO MELOMAN
СЛУХАТИ
Віджет
Категорії розділу
Навчання [40]
Шпаргалки, підготовка до екзаменів, статті
Реклама - Ваші повідомлення [0]
Інше - різне [73]
Філософія (СПЕЦІАЛІСТ) [0]
Пошук
Наше опитування
Який стиль музики вам найбільше подобається??
Всього відповідей: 166
Друзі сайту
Статистика
Реклама

Copyright MyCorp © 2018
Безкоштовний хостинг uCoz