П`ятниця, 16.11.2018, 03:06
Вітаю Вас Простой прохожий | RSS
Музика та навчання - сайт Dj Kvinta
Головна » Статті » Інше - різне

Праксеологія 1- 20
1. Поняття та предмет праксеології.

Праксеологія – це наука про діяльність. П. твердить, що дія лежить в основі розвитку людини. П. – це філософська дисципліна, яка стосується загальних законів будь-якої роботи чи діяльності людини; П. виступає загальною роботою ефективної організації діяльності.

Завданням праксеології є ознайомлення людей з основами досконалої, тобто бездоганної діяльності, таким же чином, як граматика і стилістика знайомлять з основами правильного вживання та написання слів. П. займається певним видом людської діяльності, а саме – цілеспрямованою діяльністю. П. розуміє дії людей дуже широко, всупереч тому переконанню (як дехто вважає) ,що наприклад, розмови , - це «ніяка не діяльність». З точки зору праксеології не завжди так, бо люди, які зовні байдужі, сидять бездіяльно, не рухаючись і нічого не кажучи, з точки зору праксеології також можуть діяти, якщо вони, наприклад, доглядають за чим-небудь або ж, думають. Тільки людина, позбавлена ​​свідомості - сплячий, що знаходиться під наркозом або в стані сп'яніння - в розумінні П. не діє. Навіть якщо він щось і робить несвідомо, така «діяльність» П. не цікавить. Таким чином, П. не розглядає, наприклад, напади божевілля у алкоголіка, що влаштовує розгром у квартирі, вчинки божевільних, поведінка маленьких дітей і т. п. Розуміння діяльності в П. цілеспрямовано включаються тільки свідомі дії, тобто такі, в яких дійова особа повністю віддає собі звіт і які воно виконує відповідно з власною волею. Справа в тому, що граматика дії, тобто праксеологія, цікавиться цілеспрямованою діяльністю людини, причому з точки зору її досконалості.

Отже,предмет П. – людська діяльність як така ,але за умови , що вона свідома і цілеспрямована.


2.Завдання Праксеології.

1. Знайти загальні закони будь-якої людської діяльності і їх загальні норми та правила.

2. З’ясувати позитивні і негативні сторони діяльності.

3. Простежити динаміку прогресу майстерності людини, бо ідеалом П. є майстерність.

4. Здійснити аналітичний опис елементів та форм дії.

Згідно з Т. Котарбінським , програма праксеології покликана проаналізувати техніку і аналітично описати елементи і фарми раціональної діяльності .створити «граматику дії» в порядку вироблення найбільш загальних норм максимальної доцільності дій ,зокрема, у вигляді системи загально технічних рекомендацій та застережень стосовно професійної індивідуальної та колективної діяльності (роботи).3. Місце праксеології у системі філософських дисциплін, науці та повсякденному житті сучасної людини.
Праксеологічною проблематикою, займалися: при оказії тактичних міркувань - політичні діячі; історично-соціальних , наприклад- Плеханов; філософських - Прус, Твардовський; методологічних - Гостеле; економічних - Є. Слуцький; при обговоренні, проблем організації праці - Гаст, Керженцев, Ерманский.

Загальну теорію досконалості дії почав будувати Тадеуш Котарбінський, називаючи її праксеологі. У ній були впорядковані елементи, почерпнуті з різноманітних джерел. Але ядро ​​праксеології є плодом власних роздумів польського філософа. Ця наука в загальному вигляді та її спеціальні розділи знаходяться ще на етапі початкового розвитку і кристалізації. Праксеологія безпосередньо пов'язана з більш загальними теоріями.

Творець праксеології Тадеуш Котарбінський поміщає її серед філософських наук, а саме, в етиці та в логіці. Етика охоплювала б тоді міркування над людськими справами з точки зору не тільки справедливості, але також задоволення і досконалості. Праксеологія розміщується в логіці як загальна методологія. Математики, розвиваючи, між іншим, теорію ймовірностей і евристику, проявляли праксеологічну точку зору, приєднуючи до набору удосконалюючих методів математичні методи.

Особливо тісний контакт у праксеології з соціальною економікою. Існували спроби трактувати праксеологію як науку про раціональні дії в рамках економіки.

Праксеологія користується узагальненнями, які черпає з спеціальних наук - загальної психології, психології тварин, соціальної психології, соціології, економіки і таких синтетичних наук, як наука про працю, наука організації та управління, кібернетики, наука про програмування, аналіз операцій і т. п.

Нажаль у повсякденному житті мало хто користується принципами чи методами праксеології , бо вона не є обов’язковою до вивчення нормативною дисципліною в школах чи хоча б в університетах.А можливо завдяки виведенню праксеології на широкий загал людська діяльність і праця (які є основою динаміки суспільства) стали б ефективнішими.4.Джерела праксеології.

Групи джерела:

1.Узагальнення власного практичного досвіду на грунті спостереження того, що повторюється, і вилучення непотрібних елементів.

2.Використання практичного досвіду інших суб’єктів, з’ясування причин їх успіху і невдач, засвоєння передової техніки.

3.Зсвоєння праксіологічних приказок і прислів’їв.

4.Байки, казки і література загалом.

5.Праці мислителів, які мають праксеологічних аспект («Горгій» Платона, «Державець» Макіавеллі, «Нова Атлантида» Бекона).

6. Спеціальні праці з того чи іншого мистецтва (напр. поради кухарів).

7.Дані ін. наук (біологія, медицина, спорт, військова справа).

Праксеологія має узагальнити ці всі джерела. Всі ці правила носять рекомендаційних характер.5.Прислів’я та приказки як джерело праксеології.

Є багато влучних слів, застережень і рекомендацій, що містяться в байках і прислів'ях, які власне і виступають однією із груп джерел праксиології . Народ відображав в них набутий досвід, результати спостережень або дотепно формулював очевидні істини. «Косо, криво - аби живо», «Крапля камінь точить» - це приказки, які якимось чином характеризують дію. «Не кажи «гоп», поки не перескочиш» - це застереження. «З вовками жити - по-вовчому вити» - це порада. До дотепних констатацій відноситься, наприклад: «Не бувати калині малиною» або «Буває, що і курка півнем співає». Байка про лелеку і лисицю (у Крилова про лисицю і журавля), які по черзі пригощають один одного їжею, яку один не міг узяти з плоскої тарілки, а другий з глибокого глечика, народжує висновок «Хто риє іншому яму, сам у неї і потрапляє».

Дослідник А. А. Богданов у праці «Тектологія. Загальна організаційна наука писав: «Прислів'я «Куй залізо, поки гаряче» є аж ніяк не тільки технічне правило для ковальської справи, це - принцип будь-якої практики, організаційної справи. Правило це однаково важливе і для хлібороба, і для художника або дослідника - в сенсі вдалого поєднання зовнішніх умов або психофізіологічного стану, так званого натхнення для ефективної роботи і т. д.».

Існує безліч прислів'їв, притч, казок, байок. Кожен народ має свої власні, які обійшли весь світ. Закладена в них народна мудрість неодноразово потрапляла на письмовий стіл письменника, звідки після певної обробки знову йшла в народ.

Праксеологія має узагальнити ці всі джерела. Всі ці правила носять рекомендаційних характер.6.Діяльність людини в історико-філософському аспекті.

Проблема діяльності завжди є проблемою дослідження основ людського життя. Найвищою ознакою людського способу буття виступає те, що його умови не є чимось лише даним , наявним , готовим;вони створюються в процесі історичного саморозвитку людини.

Практична діяльність у людському суспільстві ,на відміну від процесу життєдіяльності в тваринному світі, визначається не біологічними чинниками а історично виробленим відповідним соціокультурним розвитком.

Історія приводить нам багато прикладів, з яких випливає, що результативні дії, з певної точки зору, як би повторюються, а отже, дозволяють себе певним чином згрупувати і класифікувати. Зокрема, поділ сил противника, об'єднання зусиль співпраці людей, зволікання, заняття вигідної позиції, погроза, а при обговоренні розвитку техніки-заміна і розмноження.

Стародавні літописці записували, перш за все, як проходили війни, як боролися герої, а пізніше люди ставили собі у приклад їх дії. Але ми знаходимо і інші записи в історії, на основі яких ми можемо зорієнтуватися, до яких цілей прагнула винахідлива думка, як великі люди досягали намічених цілей і т. д.

Першим прикладом є подія, яку описує римський історик Тит Лівій (57-17 до н. Е.), а як зразок результативної дії призводить Тадеуш Котарбіньський в книзі під назвою «З проблем загальної теорії боротьби». Під час правління римського царя Гулліта Гостілія виникла велика сварка між римлянами і жителями Альби Лонгі. Так як обидві сторони не хотіли знекровити у вирішальній битві і прагнули зберегти сили для боротьби проти їх спільного ворога - етрусків, було вирішено, що конфлікт буде вирішений «представницькою зустріччю» обох сторін. Тит Лівій пише: «Коли бійці зійшлися груди на груди троє албанців були поранені, а двоє римлян пали. Волею випадку один римський воїн був неушкоджений. Він спасається втечею. Він відбіг на якусь відстань від місця бою, озирнувшись, побачив, що його наздоганяють розділені чималими проміжками вороги. Горацій, вбивши одного ворога, вже спрямовується в нову сутичку. Отже, він по черзі їх убиває».

Переможець застосував тактику, яка полягає в поділі сил противника на дрібні частини, як радила стара латинська приказка: «Розділяй і володарюй» або «Розділяй, щоб панувати». Тактика почергового вибивання супротивників застосовувалася неодноразово під час воєн (прикладом може бути також метод Р .Декарта , складне ділити на просте).

Єдиним способом протистояння розколу є об'єднання сил. Грецький історіограф Плутарх розповідає про скіфського царя Скілура, який, лежачи на ложі смерті, закликав до себе своїх синів і звелів їм принести списи. Він пов'язав ці списи в пучок і по черзі давав їм ламати. Але сини, незважаючи на зусилля, не зуміли зламати об'єднані держаки. Тоді цар Скілур розв'язав в'язку і зламав кожне спис окремо. І сказав він своїм синам: «Якщо ви будете жити в злагоді між собою, ніхто вас не здолає. Але якщо ви будете діяти поодинці, то не зможете протистояти нікому». Ця історія з мораллю: «В єдності сила» крутиться по світу в різних версіях. Замість царя іноді фігурує селянин, який дає своїм синам мітлу для того, щоб вони спробували її переломити.

Також, умілий початок якоїсь акції в боротьбі часто забезпечує успіх, особливо якщо він супроводжується несподіванкою. Але не тільки у збройній боротьбі, результативним виявляється девіз «Хто перший - той кращий». У мирному житті цим девізом користується той, хто виявляє найбільш ранню ініціативу.

Історія виявляє таємницю успіху стратегів. З незапам'ятних часів до наших днів вони намагаються суворо дотримуватися знайомого вже нам принципу «Блажен, хто володіє». Звідси прагнення до володіння оборонними осередками, завоювання фортів, зайняття на далеких територіях баз, які є найближчими до території можливого противника, гонка озброєнь і демонстрація сил під час парадів і маневрів.

Людина все менше діє голими руками, все більше при посередництві знарядь, конструюючи машини, автомати, електронні апарати, намагаючись на них звалити не тільки свої фізичні зусилля, а й частину розумових зусиль. І не тільки діє, користуючись ними як посередниками, але також з їх допомогою спостерігає, виправляючи і зміцнюючи свої органи почуттів. Відомо, що оснащення приладами людської діяльності має на меті якнайшвидшого і найкращого отримання задуманого результату.


7. Історія розвитку праксеологічної думки : основні етапи.

Альфред Еспінас був не тільки творцем терміна "праксеологія", але також - що значно важливіше - концепції створення окремої наукової дисципліни - науки про форми дії, які виступають у всіх сферах життя, що прагне бути корисною, і одночасно науки про фактори, що визначають підвищення ефективності дій.

Друге хрещення - і одночасно народження - праксеології сталося у Києві, де Євген Слуцький опублікував в 1926 р. в IV томі університетського видання "Записки соцiально-економiчного вiддiлу" .

Автор не пише, чи запозичив він термін «праксеология» або сконструював самостійно. Однак зміст статті переконує, що мова йде тут загалом про ті ж самі проблеми, про якусь теорію цілеспрямованої дії. Новим є триступінчаста побудова його теоретичної системи. Вищий щабель - онтологія, за нею іде праксеология, а на нижчомущаблі узагальнення перебуває її конкретизація – політекономія. Ось приклади праксеологічних термінів: "вчинок", "суб'єкт вчинку", "операція", "предмет операції", "екзистенційна операція", "виробництво", "збереження", "знищення", "заміна", "володіння" ("абсолютне "," відносне ")," об'єкт володіння "," суб'єкт володіння "," управління ".

Так, наприклад, сукупність предметів, що знаходяться у володінні даного діючого суб'єкта, є його надбанням. Комплекс, що складається з суб'єкта і його надбання, що входить у процес господарської діяльності - це господарство. Залежно від цього, набуває суб'єкт влада над об'єктами господарювання або витрачає її, його господарство приносить прибуток або збитки. Кардинальне значення має зроблений Слуцьким висновок щодо того, що поняття політичної економії або повністю входять в праксеологію, або спираються на її понятійний апарат.

Праксеология відродилася ( цього разу під іншою назвою) у роботі Олександра Богданова «Тектология», опублікованої в 1922р. «Загальна організаційна наука». Кожна з тез підтверджується прикладами можливих застосувань у всіх областях дії, починаючи від примітивної фізичної роботи, кінчаючи складною системою дій інтелектуального й суспільного характеру. Проблематика тектологічних міркувань постійно переходить в Олександра Богданова в загальну проблематику теорії ефективної дії. Таким чином, тектологія практично ототожнюється із праксеологією.

Потім у Польщі з'являється група вчених, що цікавляться питаннями праксеології. Насамперед слід назвати видані в 1913 році у Варшаві «Практичні нариси», у яких уперше були підняті розглянуті проблеми монографію, що й узагальнює, «Трактат про гарну роботу» Тадеуша Котарбінського. Його ідеї були близькі й багатьом іншим польським ученим, таким як В. Завирский, С. Виткевич, С. Лесневский, О. Ланге і Я. Зеленевский, але не всім. К.Айдукевич і Р. Інгарден, наприклад, дуже скептично ставилися до концепції Т. Котарбінського.

Згодом праксеологія зблизилася з так званою наукою про організацію й керівництво цілеспрямованою діяльністю. Різні автори, що займаються проблемами організації праці та його керівництвом, завжди волею-неволею зверталися до праксеологічні проблематики, розробляли її по ходу справи, якщо хотіли давати рекомендації з урахуванням всієї широти їх можливого застосування.

До цих учених відносяться Ле Шателье, Анрі Луї), Адамецький Кароль , Бернар Честер .

Також у Бельгії розвивалася дуже сильна праксеологічна школа Ж. Гостеле.

Цікаво, що в сучасному світі науки деякі вчені (П. Аллен і Дж. Мак Глоуд) визначають праксеологію тільки як найбільше сильно розвинену в ХХ столітті галузь або, точніше, відділ іншої науки «оптимології».

Одним з найбільш загальних аргументів, які доводять корисність і необхідність популяризації та розвитку праксеології, є те, що люди не тільки діють, але і - в силу своєї природи і необхідності - замислюються над вчиненими діями.

Праксеологія охоплює три групи проблем: перше, аналітичний опис, характеристику, класифікацію та систематизацію практичних дій, по-друге, вивчення умов і законів, що визначають ефективність дій, по-третє, вивчення генезису і розвитку різних видів діяльності, шляхів їх вдосконалення та регресу, рухомих силою традиції і винахідливістю.

Етапи:

1.Етап передісторії розвитку теорії діяльності

2. Етап праксеологічний

3. Етап неопраксеологічний

Можливо виділення кількох етапів у розвитку теорії соціальної діяльності. Якщо за основу їх виділення взяти активність і результативність людської діяльності, то сучасний етап(кін. 60 рр. 20 ст - 21 ст) можна назвати неопраксеологічним.

Сучасному періоду передував етап, який можна назвати праксеологічний. Для нього характерне визнання в пізнавальному процесі ролі практики, яка в єдності з теорією є активною рушійною силою по перетворенню суспільства. Цей етап розпочався з ранніх робіт Маркса і Енгельса і тривав до кінця 60-х рр.. ХХ ст.
У свою чергу праксеологічному етапу передував тривалий історичний період, починаючи з античної і стародавньої філософії Сходу і закінчуючи навчанням про діяльність в німецькій класичній філософії. Цей етап можна назвати передісторією розвитку теорії діяльності. Для нього характерний перехід від споглядального розуміння діяльності людини до акценту на активність духовної діяльності.


8. Становлення праксеології як науки у 20 ст.

19 ст. : Файоль, Генрі Форд, М. Вебер, які почали ставити питання ефективності діяльності.

Українець – А. Слуцький 20 рр 20 ст. почав використовувати поняття праксеології під час побудови своєї теорії.

Росіянин – Богданов – Тектологія – виклав ідею все організуючої науки.

Після цього зявляються нові праці.

Дж. Мід – « Філософія дії».

Ж. Ньютена - « Задача, успіх, неуспіх». Теорія людської поведінки.

Відносно загальної теорії дії – колективна праця.

Проте жодна з них не підійшла до систематизації.

Тодеуш Котарбінський – 1955 р. « Трактат про хорошу роботу» - завдання, предмет П., визначив розділи і проблеми, дав визначення поняттям.

Вивів П. з Логіки

Польська праксеологічна школа: Гастьєв, Зеленевський, Пшоловський, Греневський. В СРСР – ідея науки НОТ ( наукова організція праці)


9. Тодеуш Котарбінський як фундатор праксеології.

Наукова діяльність Т. Котарбінського.

Т. Котарбінський - польський філософ і логік зі світовим ім'ям, представник Львівсько-Варшавської школи, народився 31 березня 1886 року у Варшаві в родині художника й композитора. Вчився в Краківському університеті, Вищім політехнічнім училищі м. Дармштадта, а пізніше у Львівському університеті, де його наставником був К. Твардовский.

У роки Другої світової війни ця майже шістдесятирічна людина викладала на таємних університетських курсах у Варшаві й Радоме.

З 1946 р. по 1949 р. він обіймає посаду ректора знову створеного університету в м. Лодзі. Він став одним з головних організаторів польської науки, виконував різні почесні суспільні функції. Член Польської Академії Наук від дня її створення, Т. Котарбінський в 1957 - 1962 рр. був її президентом. Він - закордонний член АН СРСР, академій Болгарії й Монголії.

Т.Котарбінський написав більш 300 наукових, науково-популярних і публіцистичних робіт.

Головною областю наукових інтересів, досліджень і наукових досягнень Т. Котарбінського, яка принесла йому всесвітню популярність, стала праксеологія, загальна теорія правильної діяльності (гарної роботи). Головною серед праксеологічних робіт Т. Котарбінського є «Трактат про гарну роботу». Серед головних його робіт – «Елементи теорії пізнання, формальної логіки й методології наук», «Лекції по історії логіки».

Сутність праксеології Тадеуша Котарбінського.

Що вивчає праксеологія? «На це питання Тадеуш Котарбіньский відповідає чітко: усяку людську діяльність. Цим праксеологія відрізняється від НОТ (наукова організація праці), яка зв'язана переважно з виробничою діяльністю, і від кібернетики, що вивчає будь-які процеси керування: у природі, в організмі й суспільстві».

Центральне поняття праксеології – поняття методу, що сприяє перетворенню її самої в загальну методологію.

Яке завдання праксеології? І на це питання автор дає чітку відповідь. Треба знайти загальні закони всякої людської діяльності й вивести на цій основі найбільш загальні правила такої діяльності. « Таким чином, програма праксеології була покликана проаналізувати техніку й аналітично описати елементи й форми раціональної діяльності, створити «граматику дії» у порядку вироблення найбільш загальних норм максимальної доцільності дій, зокрема, у вигляді системи загально технічних рекомендацій і застережень стосовно професійної індивідуальної й колективної діяльності (роботи)».

Таким чином, праксеологія - одна з наук про загальні закони, що діють у різних соціально-історичних умовах . Велике місце серед правил праксеології займають народні прислів'я й приказки типу «сім раз відміряй, один раз відріж» або «поспішиш - людей насмішиш». У такого роду прислів'ях сконцентрований багатовіковий досвід народу. Т. Котарбінський уводить багато термінів. Такого роду процес неминучий на стадії формування нового наукового напрямку.

«Трактат про гарну роботу».

У другому розділі - «Елементарна дія, винуватець, довільний імпульс» - привертає увагу насамперед пошук причин дії, події. Котарбінський пише про множинність причин, рекомендує виділити супутні, але не обов'язкові причини і т.д.

Цікавий аналіз поняття «винуватець». Зокрема, автор підкреслює, що винуватцем дії можна виявитися неусвідомлено, і навіть маючи протилежні наміри.

Третій розділ - «Продукт праці, виріб, матеріал». У ній цікавий аналіз поняття «результат праці». Поняття «результат праці» повинне охопити й результати розумової праці.

Четвертий розділ - «Знаряддя й приміщення. Засоби й способи». У ній формується комплексний підхід до поняття знарядь праці, розширюється й збагачується поняття про знаряддя праці, яке вироблено на базі аналізу одного тільки виробництва. Дуже добре показаний автором зв'язок знарядь із цілями.

П'ята глава - «Можливість дії». Як і інші глави, вона змушує задуматися над багатьма проблемами керування. Треба знати, наприклад, для оцінки керівників, не тільки те, що він зробив, але й те, які можливості дії в нього були. Автор радить нам оцінювати ці можливості, уводячи поняття внутрішніх можливостей і зовнішніх, ситуаційних можливостей. Цей аналіз цікавий і економістові, і юристові.

Шоста глава - «Складна дія і його види». Котарбінський не тільки всі види фізичної праці, але й усі дії людини поєднує одним терміном і комплексно аналізує. Складна дія - це не тільки й не стільки «помножена проста праця». Залежності й зв'язку тут не лінійні, а діалектичні. Складна дія - це щось якісно нове, організоване, коопероване.

Глава сьома - «Колективна дія». Колектив надія - це, так сказати, складна дія декількох суб'єктів. Автор досліджує допомогу, негативну й позитивну кооперацію.

Глава восьма - «Практичні гідності дії». . Діяльність оцінюється з позицій простоти, справності, раціональності, надійності. Пропонується оцінка суб'єктів дії - майстер, гросмейстер і т.д.

Глава дев'ята - «Економізація дій». У главі формулюються правила раціональної роботи: экономізації, препарації (підготовки), інструменталізації, організації.

Глава десята - «Підготовка дій». Тут розглядається винятково важливе питання про підготовку дій. Автор досліджує риси гарного плану - безперервність, точність, гнучкість. Він розглядає риси довгострокового плану.

Глава одинадцята - «Інструменталізація дій». Інструменталізація - це ще один важливий компонент раціональної організації діяльності.

Дванадцята глава - «Принципи співробітництва». У главі формулюються принципи поділу праці, колективних дій.

Тринадцята глава - «Техніка боротьби». Після принципів позитивної кооперації автор переходить до негативної кооперації - боротьби.

Глава чотирнадцята - « Розумова праця». Тут Т. Котарбінський шукає ряд загальних принципів, типових для одного з видів людської діяльності. У главі багато положень, що розвиваються нині наукознавством. Ставиться й проблема колективної розумової праці.10. Діяльність як спосіб буття людини. Структура і функції діяльності.

Діяльність – це специфічно людська форма активного ставлення до світу, спосіб буття людини. Людина не тільки і не просто пристосовується до природи, а й пристосовує природу до себе, перетворює її предмети так, щоб вони служили людським потребам. Людина діє, спираючись на свої знання, які здобуває у процесі діяльності.

Структура людської діяльності

У структурі діяльності слід розрізняти суб’єкт і об’єкт діяльності.

Суб’єкт – той , хто здійснює діяльність. Об’єкт - те, на що діяльність спрямована. Між ними є активність, спосіб оволодіння суб’єктом об’єкта.

Н : Хлібороб ( С. Д.) впливає на землю і вирощувані на ній культури ( О. Д. )

Отже, С. Д. може бути людина, група людей, організація, державний орган.

О. Д. можуть бути природні матеріали, різні предмети, сфери чи галузі життя людей. Діяльність суб’єкта може бути спрямована на іншу людину. Н : Тренер впливає на спортсмена ( тренує його). Обєктом діяльності артиста є публіка в залі. Нарешті діяльність суб’єкта може бути звернена на самого себе. Людина свідомо тренує своє тіло, загартовує його.

Далі в структурі можна виділити мету, засоби її досягнення і результати.

Отже, людська діяльність має свідомий , осмислений , цілеспрямований характер. Потреби – ті вимоги, які людина ставить до навколишнього світу, природи, речей і задоволення яких необхідне для повноцінного її життя і благополуччя.

Мета – це те, чого саме людина прагне досягти своєю діяльністю або уникнути. У людській цілеспрямованій діяльності ідеальне – певний задум, проект – перетворення на реальне. Н: у голові архітектора, перш ніж почнеться будівництво будинку, виникає його образ. Учитель повинен чітко уявити, які знання отримає учень у результаті його педагогічної діяльності. Отже, метою діяльності може бути той образ, котрий відповідає реальним можливостям навколишнього світу і самого суб’єкта діяльності. Ціль визначається точніше, коли суб’єкт діяльності знає, які реальні засоби і умови її досягнення. Н : щоб побудувати будинок потрібні будівничі матеріали, механізми, знаряддя праці. засоби повинні відповідати меті. Недобрі засоби призводять до того, що результат істотно відрізняється від поставленої мети : він теж стає недобрим. Російський письменник Лєсков говорив : « Ніяка благородна мета не виправдовує мір, суперечливих принципам людського щастя». Але Н. Макіавеллі вважав по – іншому, що для досягнення мети можна обманювати, при потребі не відмовлятися від зла.

Говорячи про структуру діяльності, слід згадати і про те, що діяльність складається з дій. Так, навчальна діяльність містить у собі різноманітні дії : запис лекцій, читання книг, виконання завдань.

Функції діяльності :

1. Засіб задоволення потреб

2. Механізм творчості

3. Засіб розвитку суб’єкта діяльності

4. Знаряддя перетворення дійсності і прогресу суспільства

5. Фактор психічного розвитку і формування особистості

6. Механізм пошуку ідентичності і втілення самореалізації.14. Праця і проста дія.

Праця – це спосіб існування людини; це доцільно-позитивно-продуктивна діяльність людини по перетворення світу і самої себе, щоб задовільнити свої потреби. Праця є суспільною діяльністю і є основою самоорганізації суспільства.

Праця є процесом взаємо обміну енергії людини з природою, людина приєднує сили природи до своїх сил і примножує суспільне багатство.

В процесі праці людна розвивається як агент праці і також розвиває нові здатності. За характером трудових операцій працю поділяють на фізичну та розумову.

Люба діяльність складається з простих дій. І тому поняття простої дії в праксеології грає основну роль. Прості дії є одно імпульсними. Прикладом простої дії є натискання клавіші на фортепіано, струни на гітарі.


16. Складна дія та її види.

Складна дія – це низка послідовних дій, котрі об’єднані спільною метою. Складна дія багато імпульсна на відміну від простої.

Класифікація складних дій:

1. Акорд дій – комплекс одночасних дій (напр., гра на гітарі).

2. Полоса дій – це комплекс почергових дій (напр. гортання книжки).

3. Сплетіння дій – полоса акордів (напр., танці).

Т. Пщоловський класифікував складні дії за мірою свободи:

1. Складна дія замкнутого циклу.

2.Складна дія відкритого циклу – в неї постійно включаються нові факти.
17. Проблема можливості дії суб’єкта та її види

Можливість дії фіксується у розвитку, коли наявні умови їх виникнення, або відсутні обставини які б перешкоджали їх виникненню.

Дійсність це сукупність реалізованих можливостей, вони можуть змінюватись.

Врахування реальних можливих дій дозволяє людині спрямувати свою діяльність.

П. не прогнозує майб. дій , вона цікавиться умовами діяльності людини.

Виділяють такі можливості:

Конкретна - реальна. Це наявність низки необхідних умов для реалізації певного явища, перетворює його в дійсність.

Абстрактна - формальна. Відображає відсутність б-я умов, що спричиняють певне явище, однак одночасно стосується відсутності умов які б перешкоджали його виникнення.

Абстрактна можливість може стати конкретною і навпаки.

Можливість тим реальна чим більше сприятливих умов для її реалізації. Можливість також поділяється на :

Внутрішню - диспозиційну. Полягає у бажанні сил і знань суб’єкта із врахуванням об’єктивних обставин що склалися.

Зовнішня - ситуативна. Можливість дій стосується обставин, тобто того що відбувається з зовнішніми речами відносно даного індивіда, і в я кому стані вони знаходяться в момент дії.

Можливість завжди передбачає наявність альтернативи.

Діючий суб’єкт може перебувати в ситуаціях повної можливості, неповної можливості, примусової ситуації і ситуації відсутності можливостей дій.

Ситуація повної можливості відб. до того часу поки існує так, ні або відкласти на пізніше.

Важливо зробити правильний і вчасний вибір. Це означає вміти встановити можливі варіанти їх порівняти здійснити критичний вибір однієї альтернатив навіть якщо вони постають одночасно і вимагають сили волі. Ситуації повної можливості є ідеальною.

Ситуації неповної можливості ми маємо так або ні. (покупка останнього товару). Інколи люди спеціально створюють вимушені ситуації, адже в них починають шукати швидше вихід.

Можливість дії часто поєднується з необхідністю дій, аж до примусової ситуації, коли людина змушена на «єдиний вибір».

Ситуація відсутності можливості дії В крайніх важливих ситуаціях варто спробувати.


19. Планування як етап складної дії.

Кожна дія має бути осмисленою, а особливо складна, тому потрібно планування. П. економить час та енергію, робить дію більш плавною, знижує ймовірність не успіху.

П. дозволяє визначити бажаний результат, підібрати необхідні засоби та продумати по черговість їх використання. Для П. потрібно складати список, а не запам’ятовувати. До початку реалізації план наз. проектом, вся ж програма складних дій - програмою яка містить вказівки та черговість дій, можливий час реалізації.

План - це опис можливою в майбутньому комплексу дій об’єднаного сильною метою.

Метою плану - зібрати підготовчі знання.20. Критерії хорошого плану


Цілеспрямованість - веде до конкретності плану.

Реальність - врахування наявних можливостей, засобів, умов.

Оптимальність - економічність, енергоекономічність.

Цілісність - внутрішня узгодженість. План не повинен містити суперечності.

Чіткість - зрозумілість, для тих, хто реалізує цей план.

Точність - планування з позиції доцільності

Гнучкість - план повинен бути гнучким, придатним для внесення необхідних дій, залучення засобів, якщо ситуація змінюється.

П. повинно мати директивний характер.

Живучість - готовність до реалізації протягом довгого строку.

П. має вміщувати визначені терміни, але ми повинні бути готовими втілювати їх.
Категорія: Інше - різне | Додав: djkvinta (02.05.2012)
Переглядів: 6183 | Рейтинг: 4.6/5
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
Форма входу
Адміністрація
Пишіть
Ваші пропозиції,
чи питання
на
e-mail: kvinta77777@gmail.com
РАДІО Dj Kvinta
RADIO MELOMAN
СЛУХАТИ
Віджет
Категорії розділу
Навчання [40]
Шпаргалки, підготовка до екзаменів, статті
Реклама - Ваші повідомлення [0]
Інше - різне [73]
Філософія (СПЕЦІАЛІСТ) [0]
Пошук
Наше опитування
Який стиль музики вам найбільше подобається??
Всього відповідей: 168
Друзі сайту
Статистика
Реклама

Copyright MyCorp © 2018
Безкоштовний хостинг uCoz